top of page

I AM (T)HERE

ESTRENADA l'AGOST 2020

I AM (T)HERE és un treball escènic i musical sobre la relació entre el cos i la veu. A partir de la repetició obstinada d’una melodia vocal i acompanyat per una atmosfera electrònica, el performer/cantant es mou buscant un cos emancipat de la veu, trencant amb la tradició musical clàssica en la qual el cos està silenciat i supeditat al discurs vocal. I AM (T)HERE va a la recerca d’un llenguatge físic i vocal que planteja noves formes d’interacció entre cos i veu. Un llenguatge interdisciplinar, híbrid i transversal que construeix una semàntica pròpia dins la relació cos/veu, i que no jerarquitza entre disciplines de les arts vives com ara el moviment i el so. La peça encarna un cos atrapat entre dues dinàmiques diferents, la veu i el moviment, que evolucionen en direccions oposades, creant un cos en tensió, un subjecte en conflicte amb la seva pròpia identitat.

Creation and direction: Aurora Bauzà and Pere Jou

Performers: Pere Jou and Aurora Bauzà

Musical composition: Aurora Bauzà and Pere Jou

External eye: Alessandro Sciarroni ​​​

Duration 25 minutes​

In collaboration and supported by

Villa Nappi (Italy), Graner Barcelona,  Can Gassol Mataró, Festival OFF Liceu 2019, Festival Escena Poblenou and La Lleialtat Santsenca.

bottom of page